Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Latviešu

Nord Plus projekts: Emotion (Emocijas)
EMOTION - Tools for Effective Management of Emotions for the Baltic-Nordic Consortium of Adult Trainers (Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem)


Projekts EMOTION - daudzsološa partnerība

NORDPLUS ADULT programmas projekts EMOTION kļūst spēcīgāks. Ar brīnišķīgu sākumu augustā Šauļos (Lietuvā), šoreiz partneri tikās skaistajā Latvijas pilsētā - Daugavpilī. Projekta komanda jau ir sagatavojusi emocionālās vadības rokasgrāmatas pirmo daļu.

Projekta ideja un galvenais rezultāts ir ļoti svarīgs un nozīmīgs Dānijas, Īslandes, Farēru salu, Latvijas un, protams, Lietuvas partneriem. Pieaugušie pedagogi, skolotāji, kas strādā pieaugušo izglītības centros un skolās, saskaras ar grūtībām ar emocionāli neaizsargātiem audzēkņiem, kuri negaidīti var kļūt dusmīgi vai pārāk jutīgi, jūtas saspringti vai pārāk pasīvi utt. Partneri ir nolēmuši savākt līdzīgu situāciju piemērus un piedāvāt instrumentus un paņēmienus, lai novērstu negatīvās emocijas un uzlabotu saziņu starp audzinātāju un izglītojamo (iem), lai izvairītos no šādām situācijām.

Tikšanās laikā Latvijā (2017. gada 2. un 3. novembrī) partneri plānoja turpmākus pasākumus, ierosināja situāciju pētījumus, kuri tiks izmantoti rokasgrāmatā. Mums ir daudz darāmā, taču mēs esam satraukti un gaidām brīdi, kad šī rokasgrāmata tiks izstrādāta.

Ja augstāk minētā informācija attiecas uz jums, mēs laipni aicinām jūs palīdzēt izveidot šo rokasgrāmatu. Lūdzu, aizpildiet anketu par sarežģītajām situācijām, ar kurām saskārāties, strādājot ar pieaugušiem izglītojamajiem.

Paldies!

Anketa ir šeit


Kā pārvaldīt emocijas? Mūsdienu situācija liecina, ka nespēja pareizi pārvaldīt emocijas ir liela problēma, kuras rezultātā parādās negatīvas sekas. Katru dienu plašsaziņas līdzekļi izklāsta vardarbības gadījumus pret bērniem, ģimenes locekļiem, radiniekiem. Statistika ir nomācoša - ikviena trešā sieviete Lietuvā tiek ļaunprātīgi izmantota, 42% Islandes sieviešu cieta fizisku vai seksuālu vardarbību.

Pie tam bērni tiek iebiedēti un terorizēti (Lietuva ir otrajā vietā Eiropā, Dānija – 5. Vietā saskaņā ar statistiku). Speciālistiem, kuriem jāstrādā ar mērķa grupām, ir vajadzīgi efektīvi līdzekļi, lai palīdzētu saviem klientiem konstruktīvi izteikt negatīvās emocijas un palīdzētu atrisināt vissarežģītākās sabiedrības problēmas.

VšĮ Žmogių išteklių ir plėtros biuras (Lietuva) sadarbībā ar partneriem no Dugni (Farēru salas), Mācību centrs plus (Latvija), Vestegnen HF & VUC (Dānija), RightNow ehf Research, Innovation and Skills (RRIS) nolēma sagatavot rokasgrāmatu speciālistiem, kuri strādā ar pieaugušajiem, kuriem ir dažādas problēmas - nespēja vadīt dusmas, nomākt emocijas, depresiju utt.

2017. gada 23. un 24. augustā speciālisti apsprieda, kādas zināšanas un rīki ir nepieciešami kolēģiem, kā rīkoties situācijās, kad izglītojamais darbsemināros, mācībās vai nodarbībās kļūst agresīvs vai sāk raudāt. Speciālisti strādā pie stresa un arī vēlas uzzināt par pašpalīdzības metodēm.

Rokasgrāmatas galvenās tēmas:
- Emocijas, to novēršanas un pārvaldības;
- Dusmas vadības un de-eskalācijas metodes;
- negatīvas emocijas darbā un pašpalīdzības metodes. 

Šo rokasgrāmatu ir plānots pabeigt 2018. gada oktobrī, tā tiks adaptēta 5 valstīs un prezentēta konferencē Dānijā 2019. gada aprīlī.
Projektu finansē programma NORDPLUS ADULT.
NORDPLUS ADULT Projekta Nr. NPAD-2017/10076
Projekta periods: 06/2017 – 05/2019

Projekta mērķis ir konsorcijā veikt kopīgu izstrādes darbu un izveidot rokasgrāmatu ar instrumentiem pieaugušo izglītotājiem, kas strādā ar sociālās riska ģimenēm, vardarbības upuriem, patvēruma meklētājiem, NEET (personas, kas nav nodarbinātas un neiegūst izglītību vai apmācību.) un citām nelabvēlīgā situācijā esošām grupām emocionālajā pārvaldībā.

95% cilvēku, ar kuriem VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras personāls ir strādājis savās intervencēs, apmācībās (īstenojot vardarbības mazināšanas programmu, apmācību par pašpalīdzības metodēm), ir izteikuši, ka viņu problēmas ir saistītas ar nespēju izteikt emocijas pienācīgi, saasināt dusmas, tādējādi izraisot argumentus, ļaunprātīgas izvarošanas, vardarbības, iebiedēšanas vai depresijas sekas utt. Fakts ir tāds, ka kopš pašas bērnības socializācijas procesā cilvēki parasti tiek mācīti nomākt emocijas, un tas dziļi ietekmē viņu labklājību, dzīves kvalitāti, attiecības, uzvedību.

Lai sasniegtu un realizētu identificētās vajadzības, tiek noteikti šādi mērķi:
1. Sagatavot emocionālās vadības rīkus pieaugušo izglītotājiem (rokasgrāmata).
2. Veicināt pieaugušo izglītotāju izpratni par emocionālās pārvaldības nozīmi (konference).

Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks organizētas 5 starptautiskas sanāksmes, no kurām katra tiks veltīta rokasgrāmatas atsevišķu sadaļu izveidei, kura vēlāk tiks prezentēta konferencē Dānijā 2019. gada aprīlī.

Projekta partneri:
1. Projekta koordinators VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva)
2. "Mācību centrs plus" (Latvija)
3. Vestegnen HF & VUC (Dānija)
4. Dugni (Farēru salas)
5. RightNow ehf Research, Innovation and Skills (RRIS) (Islande)

Fotogrāfijas šeit