Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Latviešu

Komerckursi

SIA “Mācību centrs plus” piedāvā apmācības komersantiem projekta "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.


N.p.k. Kursa nosaukums Stundu skaits* Cena par cilvēku (7-12) EUR
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība
1 Formalizētā efektīvas ražošanas vadīšanas sistēma uz Sabalansētas Rādītāju Sistēmas (BSC – Balanced Scorecard) un Darbības Pamatindikatoru (KPI – key performance indicators) pamata 21 1300.00
2 Ražošanas vadīšana pēc mērķiem (МВО – Management by Objectives) 21 1300.00
3 Ierobežojumu teorija (ТОС - Theory Of Constraints) un selektivitātes (Pareto) princips kā efektīvs ražošanas vadīšanas līdzeklis. 21 1300.00
4 Izmaiņu vadība un SIT (sistēmiskā iejaukšanas tehnoloģija) kā efektīva ražošanas vadības stratēģija strauju tirgus izmaiņu apstākļos. 21 1300.00
5 Risku vadība ražošanas uzņēmumā 21 1300.00
521 06 Mehatronika
521 02 Inženiermehānika
1 Automatizētās ražošanas sistēmas - 1 modulis 30 900.00
2 Automatizētās ražošanas sistēmas - 2 modulis 30 900.00
3 Magnētisko daļiņu pārbaude 60 1700.00
4 Vizuāli optiskās kontroles metode 40 1400.00
481 01 Datorsistēmas
1 IT specializētās programmas apmācības datorizētai būvkonstrukciju projektēšanai BIM vidē. Modelēšanas funkcijas. 1.modulis 32 1700.00
2 IT specializētās programmas apmācības datorizētai būvkonstrukciju projektēšanai BIM vidē. Modelēšanas funkcijas. 2.modulis 32 1700.00
3 IT specializētās programmas apmācības datorizētai būvkonstrukciju projektēšanai BIM vidē. Modelēšanas funkcijas. 3.modulis 32 1700.00
4 IT specializētās programmas apmācības datorizētai būvkonstrukciju projektēšanai BIM vidē. Modelēšanas funkcijas. 4.modulis 32 1700.00
214 Dizains (Tekstilizstrādājumu dizains, Apģērbu dizains)
1 Inovatīvs, uz augstu pievienoto vērtību orientēts tekstilizstrādājumu dizains. 16 1000.00
2 Konkurētspējīga apģērba dizaina izstrāde un ietekmējošie faktori. Jomas inovitātes un pasaules tendencies. 1. modulis. 16 1000.00
3 Konkurētspējīga apģērba dizaina izstrāde un ietekmējošie faktori. Jomas inovitātes un pasaules tendencies. 2. modulis. 16 1000.00
4 Konkurētspējīga dizaina kolekcijas prototipa vīzija. Krāsu variantu pielāgošana un veiksmīga aksesuāru izmantošana izstrādājumos. 16 1000.00
5 Šūto izstrādājumu dizaineru apmācības par inovatīviem risinājumiem ražošanas procesos. Veiksmīgo piemēru analīze no ārvalstu uzņēmumiem. 16 900.00
242 Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu
1 Inovatīvās tekstila un apģērbu ražošanas tehnoloģijas – jaunas uzņēmumu iespējas augstākas pievienotās vērtības produktu nišās. 16 600.00
2 Tekstilindustrijas rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķu apmācības darbam ar inovatīvām iekārtām nozarē. 16 1000.00
3 Uz augstāku produktivitāti balstītas šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas. 16 900.00
548 Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
1 Viedo materiālu tehnoloģiju un dizaina attīstība vieglās rūpniecības uzņēmumos 16 1000.00