Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Latviešu

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs plus” ir dibināta 2012. gada 2.maijā. Kopš dibināšanas mēs sekmīgi un aktīvi veicam cilvēku apmācību uzņēmumos (tūrisma, ražošanas, pārdošanas un citās jomās), kā arī īstenojam projektus: bezdarbnieku un darba meklētāju kuponu apmācību, Mūžizglītības pasākumi un Konkurentspējas paaugstināšanas pasākumi, to pamatā ir izstrādātas dažādas metodes un izdales materiālu sakopojumi. Mūsu misija ir īstenot augsti kvalitatīvas profesionālās mācību programmas.

"Mācību centrs plus" piedāvā sekojošas izglītības pakalpojumu nozares:

 • • Neformālā izglītība;
 • • Profesionālā izglītība;
 • • Treniņi;
 • • Psihologa konsultācijas.
 • SIA "Mācību centrs plus" mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību, izprotot klientu mācību vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus mācību risinājumus, lai sekmētu attīstību un izaugsmi. Mūsu uzdevums ir atvieglot Jūsu darbu, palīdzot atrast un piesaistīt atbilstīgākos resursus mācību realizēšanā:

 • • Pasniedzējus;
 • • Telpas;
 • • Mācību temati un mācību programmas;
 • • Finansējumu.
 • Vakances

  Mācību centram plus” ir nepieciešami atbildīgi, kvalificēti pedagogi, kuri gatavi apmācīt un sniegt augsta līmeņa zināšanas. Savus CV ar piedāvājumiem lūgums sūtīt uz e-pastu: info@mcplus.lv.

  Mūsu prioritātes:

 • • Klienti un viņu vēlmes;
 • • Katram kursa dalībniekam veltam individuālu uzmanību;
 • • Organizēt kvalitatīvas un mūsdienīgas apmācības;
 • • Veicināt apmācāmo konkurētspējību darba tirgū;
 • • Darbinieki un komanda ir ar ievērojamu praktisko darbu pieredzi;
 • • Pie mums strādā diplomēti pasniedzēji, kuri regulāri paaugstina savu kvalifikāciju.
 • Organizācija

  Atbilstoši izglītības iestādes nolikumā noteiktajam: mācību stundas (nodarbības) ilgums ir 45 minūtes, izglītojamo sasniegumi gala pārbaudījumos – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā. Apmācības tiek īstenotas katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00.

  Personāls

  Pasniedzēji ar lielu darba pieredzi savā specialitātē. Nodarbībās tiek izmantotas laika gaitā pārbaudītas apmācību metodes, kuras piemērotas plaša loka klausītājiem. Mācību centra pasniedzēji ir noteiktas jomas profesionāļi un konsultanti, pilnībā orientējas savas jomā. Praktiskās un teorētiskās nodarbības, sniedz iespēju klausītājiem atbilstoši jaunākajām prasībām un tendencēm nozarē, pilnveidot savas zināšanas.